Songtekst van Indiana Bible College: I've Got The Victory

I've Got The Victory


(Verse 1)

I thought I lost, but actually I won
For by his blood we all have overcome
There is no failure, our God can never loose
And that same power, it now belongs to You

(Chorus)

Now it, s time to celebrate all banners raised
(I've got the VICTORY, the VICTORY)
Because the devil is defeated and God be praised
(I've got the VICTORY, the VICTORY)
Every situation I face, I win
(I've got the VICTORY, the VICTORY)
And everything works for my good in the end
(I've got the VICTORY, the VICTORY)

(Verse 2)

I was on my way to a burning hell
The devil, he had my life set up to fail
But thanks be to my God who causes me to triumph, overcome, tread upon the enemy

(Chorus)

(Verse 3)

Sombody who's listening right now you think You're losing
You feel like you can't win 'cause You tried everything
Greater is He that is within You don't doubt
'Cause whatever You're in now, God says
You have to come out

(Chorus)

(Verse 3)

(Chorus)Captcha
Widget
Liedje Indiana Bible College I've Got The Victory is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I've Got The Victorymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Indiana Bible College I've Got The Victory downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I've Got The Victory in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.