Songtekst van Liferuiner: If Being Fake Was An Olympic Sport

If Being Fake Was An Olympic Sport


Now all the words seem to suffocate
All of the way you've been suffering
Open your eyes, you are not alive

POISONED MINDS

You're just another straight edge drop out
You never have and never will
Will be part of this scene
You're just a motherfuckin sellout

I will not allow myself my again
I will give nothing
I have turned away
I won't breakCaptcha
Liedje Liferuiner If Being Fake Was An Olympic Sport is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If Being Fake Was An Olympic Sportmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liferuiner If Being Fake Was An Olympic Sport downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If Being Fake Was An Olympic Sport in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.