Songtekst van Lorrie Morgan: Diamonds From A Willow Tree

Diamonds From A Willow Tree


Diamonds from a willow tree
Music from the birds and bees
Perfume from a flower bed
And clouds of pillows for my head

Velvet grass and flutterbys
A sea of love that wont run dry
This is what you offered me
A fantasy, a dream you dreamed

But willows can't grow diamond rings
Its left over rain early morning sun signs of spring
The music the birds make
Is just a sight of life that awaits

The velvet grass is windblown weeds
And flutterbys I've never seen
A sea of love I've never sailed
Its just a tale, another dream you dreamed

Where's the clouds for pillows send
Perfume don't grow in flower beds
A sea of love is just a sea
A willow tree is just a treeCaptcha
Liedje Lorrie Morgan Diamonds From A Willow Tree is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Diamonds From A Willow Treemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lorrie Morgan Diamonds From A Willow Tree downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Diamonds From A Willow Tree in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.