The Best Days


Time is changing everything
It's changing you and me
It's moving all around us
Keeps moving endlessly
But nothing's ever gonna change the way I feel inside
The memory is always gonna be alive

CHORUS

When I remember you (these are the best days)
I'll remember love (these are the best days)
I'll remember how you always gave it all you got
(these are the best days of our life)

I'll remember all the good and bad times
The happy and the sad times
And how you taught me to remember these are the best days of our lives
When I walk beside you
When I hold your hand
When I'm not sure what to do
You simply understand
No matter where my life may lead
No matter where I go
The memory will still be there for me to hold

These are the best days
These are the best days
These are the best days
These are the best days of our life
Time is changing everthing
It's changing you and me
But nothing's ever gonna take that away from me

CHORUSCaptcha
Liedje Nikki Webster The Best Days is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Best Daysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster The Best Days downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Best Days in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.