Right Now


[Louis]
Lights go down
And the night is calling to me, yeah
I hear voices singing songs in the street
And I know

[Niall]
That we won't be going home
For so long, for so long
But I know that I won't be on my own, yeah
I love this feeling and

[Zayn]
Right now
I wish you were here with me
'Cause right now
Everything is new to me
You know I can't fight the feeling
And every night I feel it
Right now
I wish you were here with me

[Liam]
Late night, spaces
With all our friends, you and me, yeah
Love these faces
Just like how it used to be
[Harry]
And we won't be going home
For so long, for so long
But I know I won't be on my own, on my own
I'm feeling like

[Zayn]
Right now
I wish you were here with me
'Cause right now
Everything is new to me
You know I can't fight the feeling
And every night I feel it
Right now
I wish you were here with me

[Zayn]
And I could do this forever
And let's go crazy together

[Harry]
Lights go down
And I hear you calling to me, yeah

[Zayn]
Right now
I wish you were here with me
'Cause right now
Everything is new to me
You know I can't fight the feeling
And every night I feel it
Right now
I wish you were here with meCaptcha
Liedje One Direction Right Now is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Right Nowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje One Direction Right Now downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Right Now in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.