I Really Like The Idea


I'll take a walk in the park where I met you last Sunday
You were an image of love, you were Sinatra in some ways
I went weak at the knees and as we kissed I was falling
Another voice in my head singing "Hey, hold your horses
(Horses courses, horses courses)
Sometimes good can be bad
It's always horses for courses"
You held my hand and I smiled
You know it made my heart sing
I went weak at the knees and as we kissed I was falling
I really like the idea
I really like the idea of being in this for love
I really like the idea
I really like the idea of being in this for love
I'll take it all in my stride
Hey I'll just keep on walking
(Walking, talking, walking, talking)
I can handle it all,
But then again, look who's talking
You held my hand and I smiled
You know it made my heart sing
I went weak at the knees and as we kissed I was falling
I really like the idea
I really like the idea of being in this for love
I really like the idea
I really like the idea
Falling in love is to feel
Like having no air to breathe
It's unimaginable
It's everything that I dream
I really like the idea
I really like the idea of being in this for love
I really like the idea
I really like the idea of being in this for love
I'll take a walk in the park where I met you last Sunday
You were an image of love, you were Sinatra in some waysCaptcha
Liedje Scarlet I Really Like The Idea is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Really Like The Ideamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Scarlet I Really Like The Idea downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Really Like The Idea in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.