Words And Guitar


words + guitar
i got it words + guitar
i like it
way way too loud
i got it words + guitar
i play it all i play it all
i play it words + guitar
(can't take this away from me
music is the air i breathe)

take take the noise in my head
take take the noise in my head
c'mon and turn turn it up
i wanna turn turn you on
i play it all i play it all
i play it words + guitar
(well you want it or you don't
either you'll come or you won't
it's the thing you'll never know
it's the thing you'll never own
rock you till your good and dead
rock you till there's nothing left)

i dream of quiet songs
i hear the silky sounds
hush hush and rock
oh give me pretty song
oh let me have that sound tonightCaptcha
Liedje Sleater-Kinney Words And Guitar is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Words And Guitarmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sleater-Kinney Words And Guitar downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Words And Guitar in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.