Oh!


If you're tired of the big so so
Get yourself into some self control
Play the game by putting on the brakes
Slow down and make less mistakes
Nobody lingers like your hands on my heart
Nobody figures like you figured me out
I would be lying if I didn't say to you
No one comes close don't worry you got it!
(There's fire if you want it let me know,
I'm sick and I'm tired of letting go)
The way I feel when you call my name
Makes me go crazy to sane
The way I feel when you're close to me
Finally not drifting out to sea
Come on now I wish you would
I'm the one who makes you feel good
Never mind those things they say
They don't know it but I'm here to stayCaptcha
Liedje Sleater-Kinney Oh! is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Oh!mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sleater-Kinney Oh! downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Oh! in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.