One More Hour


in one more hour
i will be gone
in one more hour
i'll leave this room
the dress you wore
the pretty shoes
are things i left
behind for you
oh, you've got the darkest eyes
I needed it
(i know it's so hard for you to let it go
i know it's so hard for you to
say goodbye
i know you need a little more time)
if you could talk
what would you say
for you thing were
just night and day
take off the dress
take off the face
i'll hold you close
before i leave
don't say another word
about the other girlCaptcha
Liedje Sleater-Kinney One More Hour is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One More Hourmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sleater-Kinney One More Hour downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One More Hour in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.