Dig Me Out


dig me out
dig me in
outta this mess baby outta my head
whaddya want whaddya know
one to get started three till we go
dig me out
dig me in
outta this mess baby outta my head
dig me out
dig me in
outta my body outta my skin
ya got me, for not
i'm here, for now
whaddya want
whaddya know
do you get nervous making me go
get into your sores get into my things
do ya get nervous watching me bleed
dig me out
dig me in
outta this mess baby outta my head
dig me out
dig me in
outta my body outta my skin
I wear your rings and sores
in me in me it shows
I have your hands your holes
in me in me it shows
oh god let me in
there's nowhere else to go
oh god let me in
and let me go
dig me out
dig me in
outta this mess baby outta my head
dig me out
dig me in
outta my body outta my skinCaptcha
Liedje Sleater-Kinney Dig Me Out is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dig Me Outmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sleater-Kinney Dig Me Out downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dig Me Out in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.