Better Best Forgotten


If only you read my mind
You'd see I was hurt inside
A thousand times I've told myself it's over (it's over)
But the story has just begun
And darling whats done is done
It's time to change and leave the past behind

Why should we know all the answers
Or how the story ends (so baby)

Let's take a chance on a happy ending
(Let's) turn the page and stop pretending
The past can stop a heart from mending
It's time to let go 'cos baby you know
Some things are better best forgotten

And baby we can't pretend
In time the scars will mend
Please believe me theres a chance
let's take it (let's take it)
And maybe at last we'll find
That love should be true not blind
You can't decieve a heart that's open wide

(And) even now it's not to late

To change the story's end (so baby)

Let's take a chance on a happy ending
(Let's) turn the page and stop pretending
The past can stop a heart from mending
It's time to let go 'cos baby you know
Some things are better best forgotten

The story has just begun
Darlin' what's done is done
It's time to leave the past behind

Chorus to fadeCaptcha
Liedje Steps Better Best Forgotten is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Better Best Forgottenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Steps Better Best Forgotten downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Better Best Forgotten in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.