Ecoli


I came to eat eat eat eat
I'll start my lunch off with the meat meat meat meat
I've got a broccoli just to greet greet greet greet
Oh great my food just met my feet feet feet feet
Yeah yeah
Cause I eat on and on and on
And And there's another bon bon
Vomit

I throw my sandwhich in the air sometimes
Sayin' ayo
Wheres my mayo
I wanna celebrate and eat my lunch
Sayin' ayo
Eat potatoes
Cause we go rock this lunch
We can eat all night
We go barf this up
Like it's Ecoli
Now I eat you once
Now I eat you twice
I go barf you up
Like you're Ecoli

I came to poo poo poo poo
Get out the way of me and my food food food food
I'm in the lunchroom so I'm gonna do do do do
You know that muck ain't my style of food food food food
Yeah yeah
Cause I eat on and on and on
And there's another bon bon
Vomit

I throw my sandwhich in the air sometimes
Sayin' ayo
Wheres my mayo
I wanna celebrate and eat my lunch
Sayin' ayo
Fakin' Taio
Cause we go rock this lunch
We can eat all night
We go barf this up
Like it's Ecoli

I'm gonna munch it all like
I'm gonna be the last one gettin' up
I prefer my lunch inside
I'm gonna have a barf that errupts
Cause I am eatin' pie
Reheat it
And I am gonna die
I'meatin' too much food
I really wanna poo
I'm gonna put my sandwhich in the air
S-Sandwhich in the air
Put your sandwhich in the air air air air
Awwf Bleawch Gurgle Peuk
Gurhkle fleawh dleawk bleh
Bleh fuew bleh bleh
Awwwf rawl bleh bleh
I throw my sandwhich in the air sometimes
Sayin' ayo
Wheres my mayo
I wanna celebrate and eat my lunch
Sayin' ayo
Eat potatoes
Cause we go rock this lunch
We can eat all night
We go barf this up
Like it's Ecoli
Now I eat you once
Now I eat you twice
I go barf you up
Like you're Ecoli
(Big ending)Captcha
Liedje Taio Cruz Ecoli is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ecolimits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Taio Cruz Ecoli downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ecoli in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.