Never Gonna Get Us


They build you up to watch you fall,
Tell you, you can do it all,
But they really wanna see you down in
The shadows
Cos they can't ever learn to fly,
They don't wanna see you in the sky,
But they really wanna see you down in
The shadows

[Pre Chorus]
(I know I know) they don't believe in us
(I know I know) we're meant to be
Because,
We both share our lives in the light

[Chorus]

And I Say
They ain't never go'n get us [x4]

Tell me are these words familiar,
That man, he ain't good enough,
But they really wanna see you down in
The shadows
They wont tell it to your face,
All you gotta do is fall from grace,
But they really wanna see you down in
The shadows

[Pre Chorus]

I know I know they don't believe in us,
I know I know we're meant to be
Because,
We both Share our lives in the light

[Chorus]

They don't know about the things we
Do, They don't understand it's just us
Two,
Why they always tryina intervene, They
Don't understand that it's our dream,
Well, to the left, to the left, we should
Tell them to get to the left,
Why they always tryina intervene, They
Don't understand that it's our dream

[Chorus x2]Captcha
Liedje Taio Cruz Never Gonna Get Us is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Gonna Get Usmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Taio Cruz Never Gonna Get Us downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Gonna Get Us in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.