Party Out Of Bounds


SUPRIIIIIIZE! PAAAAAARTY!
Yeah, we just thought we'd drop in!
Where's your icebox?
Where's the punch?
Ew, hoowwsthe Tofu?

Who's to blame when parties really get out of hand?
Who's to blame when they get poorly planned?
Hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoooo-ooooooooo

Crashers get bombed, slobs make a mess
Ya know sometimes they'll even ruin your wife's dress
Crashers getttin' bombed (Who's to blame?)
Can you pull it back in line?
Can you salvage it in time?

What can you do to save a party?
Parcheesi? Charades? A spur-of-the-moment
Scavenger hunt, or Queen of the Nile? (WOOOOOOOOOOH!)
Who turned out the lights! (WOOOOOOOOOOH!)

Bombed, crashers gettin' bombed
crashers gettin' bombed, bombed, bombed, bombed, well who's to blame?

Who's to blame when situations degenerate?
Disgusting things you'd never anticipate?
Hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoooo-ooooooooo

People get sick, they play the wrong games
Ya know, it can ruin your name!
Crashers gettin' bombed (Who's to blame?)
Can you pull it back in line?
Can you salvage it in time?

WOOOOOOOOOOOH!
It shouldn't be difficult!
Try not to condemn!
OK Who ordered pizza?
I'll be tactful when making the rounds
Be tactful when making the rounds
and maybeee you can save a parteeee

Party gone out of bounds!
Gone out of bounds!
Party gone out of bounds!
Gone out of bounds!Captcha
Liedje The B-52's Party Out Of Bounds is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Party Out Of Boundsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The B-52's Party Out Of Bounds downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Party Out Of Bounds in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.