52 Girls


Effie, Madge and Mabel and Biddie
See them on the beach
Or in New York City
Tina, Louise and Hazel and Mavis
Can you name, name, name, name them today
Can you name, name, name, name them today

Wanda and Janet and Ronnie and Reba-o-o-o
These are the girls of the USA
The principal girls of the USA
Can you name, name, name, name them today
Can you name, name, name, name them today

O-o-o Kate, Kate and Cindy and Crystal and Candy
Mercedes and Joan, Betty and Brenda
Suzie and Anita and Phoebe and Jack Jackie-o
These are the girls of the USA
The principal girls of the USA

Can you name, name, name, name them today
Can you name, name, name, name them today
Can you name, name, name, nameCaptcha
Liedje The B-52's 52 Girls is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 52 Girlsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The B-52's 52 Girls downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 52 Girls in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.