Duff


duff man, we all like your beer
i said, duff man, we all want you here
i said, duff man, you make as all queer
and you taste so good to us yea

duff man, you'll get all our cash
i said, duff man, you'll get us all smashed
i said, duff man, you'll make you're millions
so lets head down to Moe's

(chorus)

lets go and grab a DUFF
lets go and grab a DUFF, yea

it tastes so good
and it sells real cheep,
so lets go and grab a beer

lets go and grab a DUFF
lets go and grab a DUFF, yea

duff man, duff man
yea, yea, yea
duff man, duff manCaptcha
Liedje The Simpsons Duff is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Duffmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Simpsons Duff downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Duff in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.