The Beast


I saw you as you hitch- hiked,
my lovely little girl
18 years old, innocent and pure,
you' ll taste good- for shure !

Smalltalk- laughed, touched your skin,
you pleased me to stop, but
I continued the "game", you began to scream
My fist in your face- unconsciousness !

I've torn you outside my car,
somewhere deep inside a wood
Shackled your hands and legs,
and no one could hear your screams

You came back to consciousness,
your eyes transfixed with fear

I 'm a human beast !

My sadistical laughing -
thrill inside me,
as I started the perverse penetration

I stubbed out my cigarette onto your flesh,
before that I peeled your skin,
from your feet up to your chest

I continued the "game", and you still screamed
Pierced some nails into your muscles
deep into your flesh

You looked like an angel,
naked - now covered with blood
My knife first cut your throat,
and then into pieces you were tornCaptcha
Piosenkę Anasarca The Beast przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Beast, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Beast. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca The Beast w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.