Corrosive Eclipse


Blind !
I am blind !

Darkness surrounds my eyes -
I feel a never known insecurity !

Panic-
what happened to me ?
Yesterday I still could see !
Stumbling around,
falling again,
bleeding wounds -
crashed onto the ground

What is the cause,
what have I done?
Can it be a sentence for my sins ?
Not to endure,
I feel sick,
rathert being dead than to live
within corrosive eclipse !

Everlasting darkness -
my own hell became real !

First time that I pray to a god,
of that I know that doesn' t exist

Darkness surrounds my eyes -
I feel a never known insecurity !

Panic-
what happened to me ?
Yesterday I still could see !
Stumbling around,
falling again,
bleeding wounds -
crashed onto the ground

Not to endure,
I feel sick,
rathert being dead than to live
within corrosive eclipse !Captcha
Piosenkę Anasarca Corrosive Eclipse przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Corrosive Eclipse, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Corrosive Eclipse. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca Corrosive Eclipse w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.