I Will Not Be Broken


[based on "I will not be broken" by Robert Atworth]

Daggers of fear
brandish my skin
I believe I'm innocent
Of this sin
The accusation
of being a coward
bounces off
my rubber mask
just a word
They try to get me
to fall apart
try to get into my heart

They circle around me chanting
wild phrases
They mix me up inside
vast mazes
But I am not broken
words are useless now to me
action are decisions lost at sea

I fight with the power to heal wounds
I fight with the hope it will be over soon
I fight with the will that unbroken win
I fight with the dagger sticking my skin

But I will not be broken

Now they try to take my pride
but all my tears have chosen to hide

I cannot weep,
I cannot lose hope,
I must fight
I must fight through the day
I must fight into the faded night

Daggers of fear
brandish my skin
I believe I'm innocent
Of this sin
The accusation
of being a coward
bounces off
my rubber mask
just a word
They try to get me
to fall apart
try to get into my heartCaptcha
Piosenkę Anasarca I Will Not Be Broken przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Will Not Be Broken, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Will Not Be Broken. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca I Will Not Be Broken w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.