Dying


Pain that grows
No one knows what happens to me
Degenerating body
No one knows what happens to me
Head explodes, my mind collapses
Suffocate, lungs hurt and terribly tear
I'm dying – I'm fucking dying
Head explodes, my mind collapses
Suffocate, lungs hurt and terribly tear
Bones break in simple actions
Arduously dying is what I fear
I'm dying – I'm fucking dying
Head explodes, my mind collapses
Suffocate, lungs hurt and terribly tear
Bones break in simple actions
Arduously dying is what I fear
Who the hell can solve my dying mystery?
Who the hell is able to help me?
I just want to know why I have to die
Head explodes, my mind collapses
Suffocate, lungs hurt and terribly tear
I'm dying – I'm fucking dying
Head explodes, my mind collapses
Suffocate, lungs hurt and terribly tear
Bones break in simple actions
Arduously dying is what I fearCaptcha
Piosenkę Anasarca Dying przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dying, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dying. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca Dying w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.