Concrete Tomb


[based on "Untitled" by Wes Quick]

As I sit in this cage,
I think of the outside world
My life is not missed
Time continues to pass as I sit in this cell

These walls that hold me, closing in, they mock me
They laugh at my cries
They creep closer and closer till all I see, all I hear
Is the whispers that come from my concrete tomb

These walls call my name, they know me, they know all
They enfold the part of me that used to be sane,
Forever locking it away
That part of me is now dead,
Locked away in its own concrete tom
But still I live, waiting for my day

My day to go free,
or the when all I know will end
Fate has dealt me a cruel hand
All I have is to live or to die

I cannot endure this hell any longer
I beg the walls, I plead for them to let me go
Let me go, let me out, somebody help!
My screams fall on deaf earsCaptcha
Piosenkę Anasarca Concrete Tomb przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Concrete Tomb, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Concrete Tomb. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca Concrete Tomb w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.