Thou Messiah


Awakening the forbiiden lord
A multitude of eternally dedicated worshippers
Gather as the temple casts it's dark shadow
The monks will be feared - fate!
"But night bore horrible Moros, and black
Ker, End and Fate, and Death sleep and
They bore also the brood of Dreams
The, dark Night,,,"
Foreign incense
Seven days of cold mourning
Seven days of spiritual agony
Seven nights magical pain
Mortal doom and mesmerization
Obsequies ist thou mysteryCaptcha
Piosenkę Disembowelment Thou Messiah przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Thou Messiah, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Thou Messiah. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Disembowelment Thou Messiah w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.