The Pearl


Oh look I've found it,
Oh I've really found it,
How could such a thing be happening to me?
Oh please don't drop it,
I'd die if you lost it,
You see it means the world to me

Now everything we ever wanted,
Lies within our reach
Patiently anticipating,
The world lies at our feet

It could be the pearl,
It could be our hope, our dream, our life
It could be the pearl,
The end of all our pain and strife could be the pearl

Run, keep on running,
Oh I hear them coming,
How could they try to take what is ours?
Please run faster,
Oh they're right behind us,
How much farther can we go?

It possesses me, controls me,
It makes me run, it makes me kill
The very thing that made me strong,
Has taken all my will

It could be the pearl,
Tt could be our hope, our dream, our life
Tt could be the pearl,
The end of all our pain and strife could be the pearl

I must take it, throw it in the ocean,
Far, far away from me,
We were happy, oh we were so happy,
When things were the way they used to be

It could be the pearl,
It could be our hope, our dream, our life
It could be the pearl,
The end of all our pain and strife could be the pearlCaptcha
Piosenkę Fleming And John The Pearl przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Pearl, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Pearl. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fleming And John The Pearl w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.