Comfortable


You know how to hold my hand,
You know how to make me mad,
You know everything about me
We've been together longer,
Than most of our friends have,
But they don't know that it's not always a party

I gotta tell you how I'm feeling,
In case you haven't noticed,
The mystery is gone
Infatuation's wearing off
I gotta tell you how I'm feeling,
I think that you'll agree,
That we've become predictable,
But I really don't mind being this comfortable

Sometimes I try to shake it up,
Tickle the passion, wake it up
It's time to breathe a little fire,
But you just put your arms around me,
And I let go of all my anxiety,
You know you're my lazy boy recliner

I gotta tell you how i'm feeling,
I hope you don't take it wrong,
You know that I love you and I'm not giving upCaptcha
Piosenkę Fleming And John Comfortable przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Comfortable, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Comfortable. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fleming And John Comfortable w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.