Loath To Refuse


If you don't want me now
Then you can't have me later
'Cause I won't wait for you
So don't expect me to

If you won't love me now
Then we'll be nothing after
So you had better stay
Lest I take my love away

You don't want to lose me
But you're loath to refuse me
And I know that you'll always choose me
Over anybody else

If you won't leave me now
You won't see me later
Leave me on my own
I need to be alone now

And though you want me now
You can wait 'till after
'Cause patience is a virtue my love
The question is 'do you have enough'?Captcha
Piosenkę Gotye Loath To Refuse przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Loath To Refuse, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Loath To Refuse. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gotye Loath To Refuse w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.