Waiting For You


Forgotten how long I've been waiting
And as always I'm stuck on the same thing
You, and the perfect unfailing
Love that you may bring me

Know you won't come for me
But faith knows no reality
So I'll wait an eternity
Here for youCaptcha
Piosenkę Gotye Waiting For You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Waiting For You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Waiting For You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gotye Waiting For You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.