For Your God


Holy Mary is crying blood
As you are dying for your God
Sacrifice in the church of sin
Blood pours still, demon's win
Victim in the claws of evil
Bodies split in front of his eyes
Pray to god one more time
Before you hear the bells chime

You searched for salvation, but entered damnation
Trapped by the claws of death, you die for your god

Gates of pearl, place of sin
Priests will die when the ritual begins
Feel the heat, taste the smoke
You pray to god as you choke

You searched for salvation, but entered damnation
Trapped by the claws of death, you die for your god

You were born thorugh me and you shall die for me
You shall destroy the son of the holy
When I later call for you, you shall be slayed on the altar
As a sacrifice so I can exist and rule the world with evil

Holy Mary is crying blood
As you are dying for your God
Sacrifice in the church of sin
Blood pours still, demon's win
Victim in the claws of evil
Bodies split in front of his eyes
Pray to god one more time
Before you hear the bells chime

You searched for salvation, but entered damnation
Trapped by the claws of death, you die for your godCaptcha
Piosenkę Grave For Your God przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke For Your God, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki For Your God. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Grave For Your God w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.