Burial At Sea


Skull and crossbones a field of black
Thunder roars lightning cracks
A phantom ship she appears
Lost horizons suddenly near
Neptune please help me
Don't want no burial at sea
Hear their laughter bloodless shrieks
Tell yourself dead men can't scream
One legged spectre riding high
He's commanding the rape of the sky
Neptune please help me
Don't want no burial at sea
Twilight killers, blood stained teeth
Guiding you into the reef
You are smashed to bits, far below
You're one of us now, you've got no soul
Join the dead men who cannot die
Committed forever to soar 'cross the sky
Skull and crossbones a field of black
Laughs insanely but no one laughs back
Neptune please help me
Don't want no burial at sea
Neptune please help me
Don't want no burial at seaCaptcha
Piosenkę Grave Burial At Sea przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Burial At Sea, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Burial At Sea. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Grave Burial At Sea w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.