Into The Grave


Enter the gates, gates to madness
You feel that the end is near
you know that your end is hear
Shadows from hell reflect in your mind
into the darkside you go for eternal rest

Winds of death are blowing cold
annihilated earth is what it leaves behind
Funeral in the night, open grave
Your coffin stands open, your face is pale,
servants of the dark are taking you into the dark soil
You descend your soul

into the darkness, into the grave
Your life on earth belongs to the past,
into eternal death, your faith has died,
into the darkness, into the grave

Face the death, look him in the eye,
you can't turn back once you've come this far
Pray for your life to a non-existing god,
realize that it's over

Into the darkness, into the grave
Your life on earth belongs to the past
into eternal death, your faith has died
Into the darkness, into the graveCaptcha
Piosenkę Grave Into The Grave przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Into The Grave, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Into The Grave. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Grave Into The Grave w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.