Misery Loves Company


(JJ Dupree, J Hayes)
These latter days are growing strange
Crazy ways and constant change
And the lines are drawn that we must cross
Across the board we share the loss
And when you feel the door is open
And it's pullin' you in, yeah, yeah, yeah
(Chorus)
Misery loves company
Won't you share what's inside of me
Misery loves company
Won't you share my misery
And now you see a different me
I feel the need I have to bleed
But I can't afford to lose another drop
My soul's been stretched and now it's thin
And when you feel the door is open
And it's pullin' you in, yeah, yeah, yeah
(Chorus)
Misery loves company
Won't you share what's inside of me
Misery loves company
Won't you share my misery
Misery loves company
Won't you share what's inside
Misery loves company
Won't you share my misery
Misery loves company
Step inside, that's what you'll see
Misery loves company, oh yeahCaptcha
Piosenkę Jackyl Misery Loves Company przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Misery Loves Company, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Misery Loves Company. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jackyl Misery Loves Company w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.