Tell Me A Lie


Can't ever get it right, No matter how hard I try.
And I've tried.

Well I put up a good fight, But your words cut like knives.
And I'm tired.

As you break my heart again this time.

(Chorus)

Tell me I'm a screwed up mess, That I never listen listen.
Tell me you don't want my kiss, That you need your distance distance.
Tell me everything but don't you say it's what you're missing baby.
If he's the reason that your leaving me tonight,
Spare me what you're think and tell me,
Tell me a lie!

Well you're the charming type, That little twinkle in your eye.
Gets me every time.

And well there must've been a time, I was a reason for that smile.
So keep in mind.

As you take what's left of you and I.

(Chorus)

Tell me I'm a screwed up mess, That I never listen listen.
Tell me you don't want my kiss, That you need your distance distance.
Tell me everything but don't you say it's what you're missing baby.
If his the reason that your leaving me tonight.
Spare me what you're think and tell me,
Tell me a lie!

(Tell me a lie! )
(Tell me a lie! )

[Chorus:]
Tell me I'm a screwed up mess, That I never listen listen.
Tell me you don't want my kiss, That you're needing distance distance.
Tell me everything but don't you say it's what you're missing baby.
If his the reason that your leaving me tonight.
Spare me what you're thinking and tell me
Tell me a lie!Captcha
Piosenkę One Direction Tell Me A Lie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tell Me A Lie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tell Me A Lie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę One Direction Tell Me A Lie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.