Letra da música de Herman Finkers: Bent U Gerard Cox?

Bent U Gerard Cox?


Ik ben een bekende Nederlander Jazeker wel! Niet alleen bij u in de buurt
Nee tot in Almelo aan toe En in de Randstad Om u een indruk te geven
Ik was een keer in Den Haag en 's middags liep ik zo'n beetje door het
Centrum te dwalen Opeens begon er een wildvreemde vrouw enorm naar
Mij te zwaaien Echt, ik had geen idee wie het was Ze zat in zo'n gouden
Koets
Ik zal u nog een voorbeeld geven van hoe bekend ik ben als Nederlander
Ik zat laatst in de trein en halverwege de reis stapte u in, lezeres Samen
Met
Nog een stel andere vrouwen u passeerde mijn coupe, wierp met z'n allen
Een blik naar binnen en nam plaats in de coupe naast mij De hele groep
Was
Erg aan het giebelen over het feit dat er 'een bekende Nederlander' in de
Trein
Zat Uiteindelijk stapte u, lezeres, mijn coupe binnen en vroeg mij zo
Stoer
Mogelijk om een handtekening Eenmaal terug in uw eigen coupe barstte het
Gegiebel weer los De man tegenover mij in de coupe zag dit alles zeer
Bedenkelijk
Aan en zei: "Bent u Gerard Cox?"
Ik zei: "Nee"
Hij zei: "Ik wel"
Zo bekend ben ik als Nederlander Maar het mooiste was, Cox bleef mij maar
Aankijken en uiteindelijk zei hij: "Weet je, je hebt een bekend gezicht"
Ik zei: "O, dat weet ik niet" "Jawel, je hebt een heel bekend gezicht"
"Och ja
Dat zou kunnen" "Man, je hebt een enorm bekend gezicht Hoe is je naam?"
Ik zei: "Herman Finkers"
"Toch heb je een bekend gezicht"Captcha
A canção da Herman Finkers Bent U Gerard Cox? é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Bent U Gerard Cox?, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers Bent U Gerard Cox?. Nós tentamos as reproduzir as letras de Bent U Gerard Cox? de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers Bent U Gerard Cox?no formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.