Songtekst van Armor For Sleep: A Quick Little Flight

A Quick Little Flight


Now I'm just spacing out again
If I try hard enough I'll pretend
that I'm flying above some trees
and they're smiling and waving at me

With the clouds on my back I can see
all the people down there fast asleep
Now I see you house far, far below
so I'll fly down and give you a show

Can you see me through your bedroom window?
I am waking up your friends to watch with you
Can you see me at all?
Can you see me at all?
Can you see me through your bedroom window?
I am waking up your friends to watch with you
Can you see me at all?
Can you see me at all?Captcha
Liedje Armor For Sleep A Quick Little Flight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Quick Little Flightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armor For Sleep A Quick Little Flight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Quick Little Flight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.