Being Your Walls


Pull your arms up around your knees
And hide out inside your room
Pretend you can't feel at all

Just realize that I know how you feel now

If all i am is distraction for you
then i can't complain that you can't feel something for me
Take all you can find in me

Can you think back to when things worked ?
When dreams were the days you lived
When you never cried alone

Just realize that I know how you feel now

If all i am is distraction for you then i can't complain
that you can't feel something for me
Take all you can find in me

I know how (know how)
You feel now (you feel now)

If all i am is distraction for you,
then i can't complain that you can't feel something for me
Take all you can find in meCaptcha
Liedje Armor For Sleep Being Your Walls is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Being Your Wallsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armor For Sleep Being Your Walls downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Being Your Walls in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.