Phantoms Now


Tonight at tweleve we change ourselves
Froget this world we know
transparent we'll be
invisible so they won't see our hearts beat
we won't hurt a thing
we just want to haunt this house
at least for now
watch us change
kill the light
phantoms now
dead tonight

[Chorus]

You'll be a ghost
I'll be your dream
You'll float through me
I'll disappear

we'll stay in this room
sit still and enjoy the calm we've become
we'll fall down the stairs
nothing can support us now
we're not here
watch us change
kill the light
phantoms now
dead tonight

[Chorus]Captcha
Widget
Liedje Armor For Sleep Phantoms Now is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Phantoms Nowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armor For Sleep Phantoms Now downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Phantoms Now in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.