Songtekst van Armor For Sleep: Stand In The Spotlight

Stand In The Spotlight


They can't see your heart
They don't care to see who you are
They're just a pack of wolves
Don't let them break you down, don't let them break you down

You are the starlight that sparks up the whole night
Just let their voices fade out and stand in the spotlight
Take a bow

Everybody's lost
Most people think they're not
But I'm not losing you now
I don't think I can at all
Don't let them break you down

You are the starlight that sparks up the whole night
Just let their voices fade out and stand in the spotlight
And take a bow

Please don't run away from me
I don't wanna find you lost in their lies
Please don't make a fool of me (a fool of me now)
Cause I don't wanna find you lost and alone

One day they'll see
One day they'll all see
One day they'll be shouting the truth
One day they'll all be cheering for you,
they'll all be cheering for you,
they'll all be cheering for you,
they'll all be cheering for you

You are the starlight that sparks up the whole night
Just let their voices fade out and stand in the spotlight
Take a bowCaptcha
Liedje Armor For Sleep Stand In The Spotlight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stand In The Spotlightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armor For Sleep Stand In The Spotlight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stand In The Spotlight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.