No One Like You


You are more beautiful than anyone ever
Everyday your the same you never change no never

You are more beautiful than anyone ever
Everyday your're the same
you never chagne no never
And how can I ever deny the love of my savior
You are to me everything all i need forever

How could you be so good

Chorus:
There is no one like you
There has never ever been anyone like you

Everywhere You are there
Earth or Air Surronding
Im not alone, the heavens sing along
My God your so astounding
How could you be so good to me
Eternally I believe that

Chorus:

How could you be so good to me
How could you be so good to me
We're not alone so sing along
sing along sing along

HERE WE GO!

ChorusCaptcha
Liedje BarlowGirl No One Like You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No One Like Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje BarlowGirl No One Like You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No One Like You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.