Coal Miner Blues


I'm just a poor coal loader, I'm diggin' deep down in the mine
I'm just a poor coal loader, diggin' deep down in the mine
Well the harder I work for my woman, she treats me so unkind

Now I'm gettin' tired of workin', cause I believe I've got a hunch
I'm gettin' tired of workin, cause I believe I got a hunch
Lord I had to go into the mine, with cornbread in my lunch

Sometimes I call my woman, call her 'bout five o'clock
Sometimes I call my woman, call her 'bout five o'clock
I'm goin' down into the mine, severin' that coal from the rock

Play it! Mmm, I work from sun to sun
Mmmm, I work from sun to sun
I'm talkin' about a hard minin' man, cause his work is never done

There's one thing about a coal miner, guess you women don't understand
One thing about a coal miner, you women don't understand
Seem like you wanna mistreat him, cause he's a coal minin' manCaptcha
Widget
Liedje Brownie McGhee Coal Miner Blues is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Coal Miner Bluesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brownie McGhee Coal Miner Blues downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Coal Miner Blues in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.