Rum Cola Papa


I've been drinkin since my childhood
Like my whiskey good and strong
Got to have my fire water
No need to think I'm wrong

I'm a rum cola papa
Maybe you will disagree
There aint no other kind of drink
Yeah that will get me out of my misery

Some say rocking rye will get it
Other crave a stark highball
Bring me rum cola momma
And I think I'll tell it all

For I'm a rum cola papa
Maybe you will disagree
There ain't no other kind of drink
Yes that'll get me out of my misery

I met a friend of mine this morning
He was sober for a change
Thought it was my place to warn him
He was acting kinda strange

For I'm a rum cola papa
Maybe you will disagree
There ain't no other kind of drink
Yes that'll get me out of my misery

There be all kind of people
That grows on my family tree
Dad likes bourbon in his coffee
Mom drinks beer instead of tea

Cuz I'm a rum cola papa
Maybe you will disagree
There aint no other kind of drink
Yes that'll get me out of my miseryCaptcha
Liedje Brownie McGhee Rum Cola Papa is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rum Cola Papamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brownie McGhee Rum Cola Papa downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rum Cola Papa in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.