Carnival Of Souls


(Gene Simmons, Scott Van Zen)

[Verse]

Hey you standing over there
Come inside, and outside
Sit back, you're going for a ride
And do you know?
And do you care?
You never cared anyway, anyway
Television, inquisition, incision

[Chorus]

Round and round it goes (round and round it goes)
This carnival of souls

[Verse]

You're born alone
You die alone
Still marching to the same old song
Well there's a price
Well there's a fee
Well at least the goddamn air is free
And do you know?
And do you care?
You never cared anyway, anyway
Television, inquisition, incision

[Chorus]

Round and round it goes
This carnival of souls

[Guitar Solo]

Television, inquisition, incision

[Chorus]
Round and round it goes (round and round it goes)
This carnival of soulsCaptcha
Liedje Gene Simmons Carnival Of Souls is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Carnival Of Soulsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gene Simmons Carnival Of Souls downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Carnival Of Souls in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.