Now That You're Gone


(Gene Simmons, Bob Kulick)

[Verse]

I know you're playing a game
But you're not to blame
But sometimes I feel just the same
I need a renaissance
Another chance to make new plans
But I'll go on livin' just the same (Ooooh)

[Chorus]

Now that you're gone (now that you're gone)
I'll go on living (I'll go on living)
And I'll carry on just the same
And you're to blame
Now that you're gone (now that you're gone)
I'm just beginning to feel the pain

[Verse]

We happened much too fast
That's in the past
We may know at last
But that's a chance we'll have to take (Ooooh)

[Chorus]

Now that you're gone (now that you're gone)
I'll go on living (I'll go on living)
And I'll carry on just the same
And you're to blame
Now that you're gone (now that you're gone)
I'm just beginning to feel the pain

Just begun (just begun) to be the one
To feel the pain
Just begun (just begun) to feel the pain
To be the one
To feel the pain
You left us when I was much too young
And I was your only son
But you left me anyway
And now my heartache's just begun
And now you're gone I'm all alone

[Chorus]

Just begun to feel the pain
To be the one to feel the pain
Just begun (now that you're gone)
To be the one (now that you're gone)
Just begun (now that you're gone)
To be the one (now that you're gone)
Now that you're gone
To be the one (now that you're gone)
Just begun (now that you're gone)
To be the one (now that you're gone)
Now that you're gone
To be the one (now that you're gone)
Now that you're gone
To be the one (now that you're gone)Captcha
Liedje Gene Simmons Now That You're Gone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Now That You're Gonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gene Simmons Now That You're Gone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Now That You're Gone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.