Sweet And Dirty Love


(Gene Simmons)

[Verse]

As I'm walking around Wall Street corner
I turned to see you comin' my way (I'm on fire)

[Verse]

I look up, I see your eyes are burning
They're burning right through my head (Looking so good)

Whoa!

[Chorus]

If I'm built for speed, you're built for love (aw)
You're too much of a good thing but it's much too good
My sweet and dirty love

[Verse]

You talk to me, but just the same
You brought me back to life again

[Chorus]

[Break]

I can't control myself
I'm about to lose my health
Can't get enough
Sweet and dirty love

[Guitar Solo]

And this heart of mine
Wants you all the time
This ain't no fairy tale
I can't get enough
My sweet and dirty love

(aw)Captcha
Liedje Gene Simmons Sweet And Dirty Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sweet And Dirty Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gene Simmons Sweet And Dirty Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sweet And Dirty Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.