Songtekst van KC & The Sunshine Band: Baby I Love You

Baby I Love You


Baby I love and I never will let you go but if I have to boy I think that u should know all the love we made will never be erased and I promise u that u will never be replaced {repeat}
I love u yes I do I'll be with u as long as u want me to until the end of time
From the day I met u I knew we would be together
Now I know I want to be with u forever
I want to marry
I want to have your kids
Nothing could ever compare to the feeling of your kisses
I can say I'm truly happy tell this day you made me thank god I live my life everyday
There's never been a doubt in my mine that I regretted having u by my side
But if the day comes I have to let you go
I think there's something I should tell u
I enjoyed everyday I spent with u
And I will miss u cause I happy I had u at all
Baby I love u and I'll never let u go but if I have to boy I think u should know the love we made will never be eased and I promise u you will never be replaces {repeat}
I love u yes I do I'll be with u as long as u want me until the end of tttttttttiiiiiiiiimmmmmmmmmeeeeeeeeeCaptcha
Liedje KC & The Sunshine Band Baby I Love You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Baby I Love Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band Baby I Love You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Baby I Love You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.