Clear Eye Clouded Mind


you're going to miss the wood
everyone left the wood
take what you can carry
find a road and follow
of course i'm supposed to work i
come from the hills i
find and eat food i
try to protect i
of course i like to laugh i
look at the sky
look in your eye
all i feel is transition
when do we get home?
all i feel is transition
now to be alone
with a clear eye
but a clouded mind
you're going to miss the wood
i come from the fen i
i left the den
the wind blows no good it
tells of a change that
might re-arrange
we can't see the ground it's
not where it was
all i feel is transition
when do we get home?
all i feel is transition
now to be alone
with a clear eye
but a clouded mind
the stars are indifferent to astronomy
and all that we think we know
mars will salute your autonomy
but he doesn't need to know
all i feel is transition
when do we get home?
all i feel is transition
now to be alone
with a clear eye
but a clouded mind
no-one wants to live this fiction
where didn't we go wrong?
with a clear eye
and a clouded mind
the stars are indifferent to astronomy
and all that we think we know
mars will salute your autonomy
but he doesn't need to knowCaptcha
Liedje Nada Surf Clear Eye Clouded Mind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Clear Eye Clouded Mindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nada Surf Clear Eye Clouded Mind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Clear Eye Clouded Mind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.