Comes A Time


Comes a time when
You can't judge no more
Go out shopping
Can't see the store
I can't believe that
We're really all good
One of us has gone
Where they never should
Comes a time when
You really can't judge
Should go walking
You don't even budge
I can't believe how
Far we have gone
One of us has not come along
Get up and tell the sun
That you don't feel love
How long can you
Keep circling round?
Like paris, texas
'til she found outCaptcha
Widget
Liedje Nada Surf Comes A Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Comes A Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nada Surf Comes A Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Comes A Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.