Feeble Pride


I don't really want it,
I don't really need it,
I don't really want it,
Cause it's taken it's toll

Pleasure times is ending
Getting tired of strokes
I'm bad
Habits die hard junior,
But now I'm finished last,
Feeble pride

Time is changing everything
I just want you to know

I don't really want it,
I don't really need it,
I don't really want it,
Cause it's taken it's toll

I don't really want it,
I don't really need it,
I don't really want it,
Cause it's taken it's toll on me

I remember the good times,
When our team was tight,
The strength
Dissapointment's growing,
The final call is set,
Goodbye

We had our time of moments,
But now I'm ready to go

I don't really want it,
I don't really need it,
I don't really want it,
Cause it's taken it's toll

I don't really want it,
I don't really need it,
I don't really want it,
Cause it's taken it's toll on me

I just want you to know

I don't really want it,
I don't really need it,
I don't really want it,
Cause it's taken it's toll

I don't really want it,
I don't really need it,
I don't really want it,
Cause it's taken it's toll on me

On me
Taken it's toll on me
On me
Cause it's taken it's tollCaptcha
Widget
Liedje Takida Feeble Pride is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Feeble Pridemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida Feeble Pride downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Feeble Pride in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.