Catch Me If You Can


Got ahead of yourself and you thought you could fly
You tried to disown the questions that lie
You liked how it felt and you thought you could drive
All on your own on this dotted line
I'll bring in what it takes to make the colors thin
I'm screaming all the way catch me if you can

Got a bottle of hope and you thought you could drown
The memories you hate and swallow them down
Got away from yourself and you thought you could smile
But the face that you made just sharpened the knifeCaptcha
Piosenkę Divit Catch Me If You Can przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Catch Me If You Can, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Catch Me If You Can. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Divit Catch Me If You Can w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.