So Very Ordinary


Well I wanted to be someone aside from who I am
But a shadow cannot follow those without command
Full of expectations of someday getting out
Of my normal situation to someday make them proud
Hey what's going on?
Is this really necessary?
Hey what's going on?
Is this really necessary to be so ordinary?

I'd like to save the world or maybe just this town
But I can' even conquer the demons in my house
How about an invention to put us all at ease?
Or maybe just a movie for everyone to seeCaptcha
Piosenkę Divit So Very Ordinary przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke So Very Ordinary, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki So Very Ordinary. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Divit So Very Ordinary w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.