Plan B


She makes everything so difficult
Her life sucks and now it's all my fault
I'm sick and tired of all your stupid games
I'm going to have make you go away
No one would ever know
They wouldn't miss her at all

I am going to kill you later
But until then I'll just hate her
Don't have the time right now
I will find a way some how
I am gong to kill you later

Call me selfish yeah call me insane
But she's getting in the way of things
If I don't somehow get rid of her
My life will just keep on getting worse

I've got my gun
I've got my plans
I've got my alibis
They understandCaptcha
Piosenkę Divit Plan B przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Plan B, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Plan B. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Divit Plan B w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.