Driver


Is this as good as it can get?
Cause' if it is I'd rather be dead
What does excitement even mean?
I've only seen it in my dreams
You promised me a million things
But I would settle for just one
Well I'm through talking about it
It's time we made something happen

Turn it over don't look past your shoulder
There's nothing left in this old town
Chasing' after an overdue disaster
For you and me as we drive
(And we'll say goodbye)

Let's pretend we're in the movies
Let's make a scene, make history
I'll get the gun you plan it out
An on the run romance storyCaptcha
Piosenkę Divit Driver przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Driver, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Driver. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Divit Driver w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.